Nieuwsbrief Ouderraad Geert Grote School

Op 15 december 2015 20:30 uur vindt de algemene jaarvergadering van de ouderraad…

Foto's schoolreis 2015

De foto's van de schoolreis staan op de website

Advies MR op onderwijskundig jaarplan 2015

De MR heeft op 23 maart 2015 positief geadviseerd op het onderwijskundig jaarpla…

Meer schoolnieuws

De laatste nieuwsbrief