De schooladviescommissie

De schooladviescommissie bestaat uit ouders die de directie adviseren m.b.t. financiële, onderwijskundige, materiële en personele zaken.