Tel: 038 453 28 95

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingesteld orgaan. In de MR zijn het team en ouders elk met drie leden vertegenwoordigd. De MR volgt het beleid van de directie op de voet en heeft bij een aantal besluiten volgens het MR-reglement,  advies-of instemmingsrecht. Onze MR vergadert zes keer per jaar en geeft advies dan wel instemming aan het beleid van de directie en het schoolbestuur vanuit een proactieve houding.

Samenstelling medezeggenschapsraad

De leden van de MR GGS 2016-2017 zijn:

Namens het team:

Caren Rikkert              crikkert@geertgroteschool.nl

Hilde Baack                 hbaack@geertgroteschool.nl

Joanne van der Veen jvanderveen@geertgroteschool.nl

 

Namens de ouders:

Namens de ouders:

  • Tibor Elferink         (tibor@tiborelferink.com)
  • Kirsten de Kok           (kirstendekok@hotmail.com)
  • Calijn van der Kolk   (calijnvanderkolk@yahoo.com)
  • Maud Kamphuis (maud.kamphuis@planet.nl)