Tel: 038 453 28 95

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingesteld orgaan. In de MR zijn het team en ouders elk met drie leden vertegenwoordigd. De MR volgt het beleid van de directie op de voet en heeft bij een aantal besluiten volgens het MR-reglement,  advies-of instemmingsrecht. Onze MR vergadert zes keer per jaar en geeft advies dan wel instemming aan het beleid van de directie en het schoolbestuur vanuit een proactieve houding.

Samenstelling medezeggenschapsraad

De leden van de MR GGS 2017-2018 zijn:

Namens het team:

Caren Rikkert
crikkert@geertgroteschool.nl

Hilde Baack
hbaack@geertgroteschool.nl

Marieke van Gelder
mvangelder@geertgroteschool.nl

Angelique Moinat
amoinat@geertgroteschool.nl

 

Namens de ouders:

  • Kirsten de Kok    (kirstendekok@hotmail.com)
  • Esther Westerink
  • Iris Doornbos