Tel: 038 453 28 95

Ouderraad

Ouderraad

De Geert Groteschool staat bekend om de grote betrokkenheid van ouders. Of het nu het organiseren van de schoolreis is, het meefietsen naar activiteiten in de stad, luizen pluizen of klussen; de ouders zijn van de partij!

Ouders en school

Als het gaat over onze kinderen dan zijn ouders en school gesprekspartners van elkaar. En als ouders hebben we een mening over het onderwijs en de school waar onze kinderen een groot deel van hun jeugd doorbrengen. Als ouders willen we een stem hebben, meedenken en meedoen.

Wat doet de ouderraad

De ouderraad (OR) vertegenwoordigt de ouders en behartigt daarmee de belangen van de kinderen. Als ouderraad willen wij de verbinding zijn tussen de ouders en school. Daarom treden wij namens de ouders op als sparringpartner en klankbord van de medezeggenschapsraad (MZR). Daar waar de OR een informele rol vervult, heeft de MZR een formeel adviserende functie en taakstelling op het gebied van beleid, begroting en formatie.

Wie zijn wij?

De huidige OR bestaat uit:

Olga Menger

André Pals (penningmeester)

Nienke van Gils

Frank Hesslink

Anne-Marie Smelt (voorzitter)

Inge Korfage

Martin Veldklaver

Algemeen e-mailadres: or.geertgrote@catent.nl