Tel: 038 453 28 95

Schooladviescommissie

Schooladviescommissie

De schooladviescommissie bestaat uit ouders die de directie adviseren op het gebied van financiën, onderwijskundige zaken en personele zaken. De SAC geeft vanuit haar expertise inhoudelijk advies op beleidsplannen en schoolplannen van de directie. Daarmee levert zij een bijdrage aan het invullen van de uitgangspunten en doelstellingen van de school. Het doel is het optimaal laten verlopen van het onderwijs.

 

De leden van de SAC GGS 2015-2016 zijn:

Pierre Satink
Frank Peen
Marjan van Maarle
Geraldien IJzerman
Mirella Menger