Tel: 038 453 28 95

Voor- en naschoolse opvang

Landstede Kinderopvang

In de school is ruimte voor voor- en naschoolse opvang, gerealiseerd door Landstede Kinderopvang. Doordat de kinderen tussen de middag op school blijven in verband met het continurooster is de tussenschoolse opvang geregeld. De buitenschoolse opvang (BSO) vindt plaats in het schoolgebouw op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. Op de ochtenden van deze dagen ook van 07.30 tot 08.30 uur.

De BSO op woensdag- en vrijdagmiddag wordt aangeboden op de locatie Mozadance (Assendorperstraat 127-1, Zwolle). Er is voor deze locatie gekozen omdat bso Mozadance ook de centrale vakantieopvang biedt. Daarnaast ligt deze locatie centraal ten opzichte van het park, de speeltuin en andere buitenactiviteiten. De kinderen worden na schooltijd opgehaald en gebracht naar bso Mozadance. U kunt uw zoon/dochter na uw werkdag ophalen bij deze locatie.

Voor vragen over de BSO kun je contact opnemen met Landstede Kinderopvang via telefoonnummer 038 – 8508815.