Tel: 038 453 28 95

Aanmelden

Aanmelden en toelating van nieuwe leerlingen

Wij organiseren iedere woensdag en vrijdag om 10.00 uur op afspraak een rondleiding op onze school. Tijdens de rondleiding wordt er een algemeen beeld
geschetst van het onderwijs op de Geert Groteschool, worden vragen beantwoord en kunt u de school zien. Op basis van de rondleiding kunt u beslissen uw kind aan te melden voor de Geert Groteschool.

Aanmelden voor een rondleiding kan door een e-mail te sturen naar onze administratie.
Wij verzoeken u ook een telefoonnummer te vermelden, zodat wij -indien nodig- u ook telefonisch kunnen bereiken. De rondleidingen worden in overleg met u gepland.

Wanneer u beslist om uw zoon of dochter aan te melden bij de Geert Groteschool, dan kan dat vanaf zijn of haar derde verjaardag. Als uw kind nog drie jaar moet worden, dan kunt u een formulier invullen waarmee u de school toestemming geeft dat wij u mogen uitnodigen voor het aanmeldgesprek.
Hierdoor hoeft u er zelf niet meer aan te denken en uiteraard houden wij dan al rekening met de komst van uw zoon of dochter. Voor aanmelden of het toestemmingsformulier kunt u contact opnemen met onze administratie.

Uw kind wordt niet automatisch op de Geert Groteschool toegelaten. Criteria voor toelating zijn:

  1. We moeten de kwaliteit en de zorg waar wij voor staan kunnen waarborgen.
  2. We moeten aan de onderwijsbehoeften en de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. Kan dat niet, dan zoekt de school, na overleg, een betere plek. Zo komt uw kind terecht op de school die het best bij hem of haar past.
  3. Wanneer er sprake is van kinderen die speciale zorg nodig hebben, moet die zorg ook geboden kunnen worden.
  4. Bij latere instroom kan het zijn dat de klas vol is en een andere startdatum in overleg wordt afgesproken.

Na het intakegesprek heeft de Geert Groteschool voor de plaatsingsprocedure officieel zes (kalender)weken de tijd. Wanneer u na het gesprek de benodigde inschrijfformulieren ontvangt en deze zijn volledig ingevuld geretourneerd, dan ontvangt u een bevestiging van inschrijving.

Een maand voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt hij of zij van de school bericht om kennis te maken met de groepsleerkracht.

De kinderen starten op de eerste maandag van de maand waarin ze vier jaar worden. De kinderen die in juni en juli vier jaar worden, komen na de zomervakantie op school. De kinderen die in december vier jaar worden kunnen in overleg met de leerkracht ook in januari beginnen.

De Geert Groteschool is aangesloten bij Stichting Catent. Catent vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Klik hier om de privacyverklaring te lezen.