Tel: 038 453 28 95

Aanmelden

Aanmelden en toelating van nieuwe leerlingen

Elke week worden rondleidingen op onze school georganiseerd. Tijdens de rondleiding wordt er een algemeen beeld geschetst van het onderwijs op de Geert Groteschool, worden vragen beantwoord en kunt u de school zien. Op basis van de rondleiding kunt u beslissen uw kind aan te melden voor de Geert Groteschool.

Vanwege de richtlijnen van het RIVM m.b.t. Corona worden onder schooltijd geen rondleidingen georganiseerd. Aanmelden voor een rondleiding kan door een e-mail te sturen naar onze  administratie. Wij verzoeken u ook een telefoonnummer te vermelden, zodat wij -indien nodig- u ook telefonisch kunnen bereiken. De rondleidingen worden in overleg met u gepland.

Wanneer u beslist om uw zoon of dochter aan te melden bij de Geert Groteschool, dan kan dat vanaf zijn of haar derde verjaardag. Als uw kind nog drie jaar moet worden, dan kunt u een vooraanmelding doen. Wanneer u het aanmeldformulier heeft ingeleverd, nemen wij contact met u op om een aanmeldgesprek in te plannen. Deze gesprekken worden op dinsdagochtend om 09.00 of 09.45 uur ingepland. Het gesprek is met de intern begeleider, Yvonne Kortenoever. Uiteraard hopen wij dat uw zoon of dochter ook bij het aanmeldgesprek aanwezig kan zijn. Voor het inplannen van een aanmeldgesprek of voor het formulier vooraanmelding kunt u een e-mail sturen naar onze  administratie.

Uw kind wordt niet automatisch op de Geert Groteschool toegelaten. Criteria voor toelating zijn:

  1. We moeten de kwaliteit en de zorg waar wij voor staan kunnen waarborgen.
  2. Kinderen die al een broertje of zusje op school hebben worden automatisch toegelaten, maar alleen als zij staan ingeschreven voor hun tweede verjaardag. Ook moeten we de onderwijsbehoeften en de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. Kan dat niet, dan zoekt de school, na overleg, een betere plek. Zo komt uw kind terecht op de school die het best bij hem of haar past.
  3. Wanneer er sprake is van kinderen die speciale zorg nodig hebben, moet die zorg ook geboden kunnen worden.

Na het aanmeldgesprek heeft de Geert Groteschool voor de plaatsingsprocedure officieel zes (kalender)weken de tijd. Wanneer u na het aanmeldgesprek de benodigde inschrijfformulieren ontvangt en deze zijn volledig ingevuld ingeleverd, dan ontvangt u een bevestiging van inschrijving.

Een maand voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt hij of zij van de school bericht om kennis te maken met de groepsleerkracht.

De kinderen starten op de eerste maandag van de maand waarin ze vier jaar worden. De kinderen die in juli vier jaar worden, komen na de vakantie op school. De kinderen die in december vier jaar worden kunnen in overleg met de leerkracht ook in januari beginnen.

De Geert Groteschool is aangesloten bij Stichting Catent. Catent vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Catent is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. Wij leggen u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan. Klik hier om de privacy verklaring te lezen.