Tel: 038 453 28 95

Academische opleidingsschool

Academische opleidingsschool

De Geert Groteschool is een academische opleidingsschool. We zijn een school die doelgericht en bewust werkt aan de schoolontwikkeling binnen een sterk veranderende maatschappij.

Daarmee is de Geert Groteschool één van de 8 academische opleidingsscholen binnen het bestuur van Stichting Catent. Wat de meerwaarde is van opleiden in de school volgens Stichting Catent kunt u lezen in het samenwerkingsverband. Een academische opleidingsschool is een school waar opleiden, onderzoeken en innoveren centraal staat. De Geert Groteschool wil een school zijn die het opleiden van studenten verbindt met schoolontwikkeling en onderzoek binnen de school. Op deze manier willen we de kwaliteit blijvend ontwikkelen en waarborgen.

Samenwerken

Een kenmerk van de academische opleidingsschool is het bevorderen van de onderzoekende houding van de leerkrachten en de leerlingen. Zowel aanstaande leerkrachten (de studenten van de Pabo in Zwolle) als het team van de school zijn gezamenlijk betrokken bij een praktijkgerichte onderzoeksvraag die altijd is gekoppeld aan de schoolontwikkeling. Hierbij zijn ook onderzoekers vanuit de universiteit betrokken. Theoretische onderbouwingen worden verbonden met de praktijk en teruggekoppeld. Studenten en leerkrachten leren van en met elkaar door intensieve samenwerking, gericht op het verbeteren van de onderwijspraktijk ten behoeve van de leerresultaten van de kinderen. Deze doelgerichte samenwerking stimuleren we ook bij de kinderen met het coöperatief leren.

Voor meer informatie over deze onderwerpen kun je ons opleidingsplan lezen.