Tel: 038 453 28 95

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
De Geert Groteschool in Zwolle tracht de informatie op haar website zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen. Stichting Catent en haar basisscholen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg zijn van mogelijke fouten en/of tekortkomingen in de informatie in haar websites of welke het gevolg zijn van technische storingen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze websites komen toe aan de Geert Groteschool in Zwolle en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden
De Geert Groteschool is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op haar website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Bijdragen derden aan discussies
De Geert Groteschool hanteert strenge normen en waarden voor bijdragen. Dat houdt in dat bijdragen die anderen mogelijk kunnen kwetsen uit discussies worden verwijderd en dat de deelnemer voor verdere deelname aan discussies wordt uitgesloten. Storende en/ of  kwetsende bijdragen kunnen gemeld worden bij directie@geertgroteschool.nl, zodat de Geert Groteschool zonodig actie kan ondernemen.