Tel: 038 453 28 95

Groep 1/2

In groep 1/2 starten we elke ochtend met een inloop waarbij ouders even mee mogen in de klas. Op maandag starten de kinderen met een tekening over het weekend. Op de andere dagen werken de kinderen met ontwikkelingsmateriaal aan tafel of lezen ze een boek in de kring. De kleuters leren met en van elkaar. Ze helpen elkaar waar nodig is.

Elk kind wordt gekoppeld aan een maatje in de klas. We werken altijd aan een thema, waarbij de echte wereld in de klas wordt gehaald. De leerkracht begeleidt kleine groepjes kinderen in de werkperiode. Op deze manier wordt er zicht gehouden op de ontwikkeling van de kinderen. De andere kleuters spelen samen in de verschillende hoeken in de klas die op het thema gericht zijn.

Laatste Nieuws

Foto's