Tel: 038 453 28 95

Groep 3

In groep 3 verandert er een heleboel. De nadruk ligt vooral op het leren lezen. Al in de eerste schoolweek leren we eenvoudige drieletterwoordjes lezen. In het begin gaat dat nog letter voor letter, klank voor klank, maar tegen de herfstvakantie kunnen de kinderen korte woordjes vloeiend lezen.

Hand in hand met het leren lezen gaat schrijven: letters, woorden, zinnen en zelfverzonnen verhaaltjes. We besteden hierbij aandacht aan de pengreep, de lettervormen en de zithouding

Naast taal is rekenen het andere hoofdvak in de groep. De kinderen leren de getallen herkennen en schrijven en maken kennis met de begrippen ‘erbij en eraf’.

Ook werken we in groep 3 thematisch met IPC. Aan de hand van een aansprekend thema, gaan we aan de slag met de vakken als natuur, geschiedenis, aardrijkskunde en creatieve vorming. Gaandeweg leren de kinderen daar vaardigheden mee zoals samenwerken, hun mening vormen en verbanden leggen.

Laatste Nieuws

Foto's