Tel: 038 453 28 95

Groep 5

Er gaat een wereld open voor de kinderen van groep 5. Naast het basisaanbod komen de wereldoriëntatievakken er dit jaar bij. Vanaf deze leeftijd zijn de kinderen steeds meer geïnteresseerd in de wereld om zich heen.

De kring wordt nu gebruikt voor verschillende doeleinden zoals een  verslagkring van projecten, nieuwskring, een boekverslag kring, persoonlijke belevenissen van de kinderen en de methode Trefwoord.
Nadat de basis is gelegd voor wat betreft het rekenen en lezen volgt nu de verdieping. Begrijpend lezen krijgt een duidelijker accent. Het is belangrijk dat ze de tafels goed beheersen, want de deelsommen worden geïntroduceerd evenals het klokkijken tot op de seconde.
Zelfstandig werken, verschillende oplossingsstrategieën ontdekken, rekening houden met elkaar en samenwerken zijn belangrijke zaken in deze groep. Het gebruik van computers vindt o.a. plaats bij ondersteuning van de vakken taal, rekenen, spelling en wereldoriëntatie.
Een belangrijk eerste jaar in de bovenbouw!
‘Leer kinderen hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken…..’
(Margaret Mead)

 

Laatste Nieuws

Foto's