Tel: 038 453 28 95

Groep 8

Groep 8 is een bijzonder jaar! De basisschoolperiode wordt afgerond en de kinderen worden voorbereid op het Voortgezet Onderwijs (VO). De kinderen leren hun werk te plannen in een agenda. Huiswerk, toetsen, weektaak en eigen activiteiten leren zij te combineren. Ze leren omgaan met eigen verantwoordelijkheden en zelfstandigheid.

In groep 8 start het schooljaar met een driedaags kamp. De kinderen krijgen een VO advies en gaan op zoek naar een VO school die past bij de leerling zelf. Dit doen de kinderen door verschillende VO scholen te bezoeken. De kinderen sluiten hun basisschoolperiode af met een afscheidsmusical. In de laatste week van het schooljaar zwaaien we de kinderen uit naar het voortgezet onderwijs.

Laatste Nieuws

Foto's