Tel: 038 453 28 95

Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingesteld orgaan. In de MR zijn het team en ouders elk met drie leden vertegenwoordigd. De MR volgt het beleid van de directie op de voet en heeft bij een aantal besluiten volgens het MR-reglement,  advies-of instemmingsrecht. Onze MR vergadert zes keer per jaar en geeft advies dan wel instemming aan het beleid van de directie en het schoolbestuur vanuit een proactieve houding.

Samenstelling medezeggenschapsraad

De leden van de MR GGS 2019-2020 zijn:

Namens het team:

Dorien de Vos
d.slagter@catent.nl

Leanne Peeters
l.peeters@catent.nl

Rinske Strijker- Luchtenberg
r.luchtenberg@catent.nl

Namens de ouders:

  • Gianni Woearbanaran (voorzitter)
  • Carolien van der Velden (secretaris)
  • Dorien Koopmans (lid)
  • David Koomans (lid)

Algemeen e-mailadres: mr.geertgrote@catent.nl

 

Documenten van de medezeggenschapsraad

U leest de notulen van de MR-vergadering van 7 december hier