Tel: 038 453 28 95

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. Bekijk hier de Brochure Passend Onderwijs. Als je meer wil weten over de landelijke ontwikkelingen kun je een kijkje nemen op de website van passend onderwijs.

Kenmerkend voor onze school:

1. Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel.
2. Onze school biedt basiszorg, breedtezorg en dieptezorg.
3. Onze school werkt handelingsgericht.