Tel: 038 453 28 95

Privacy policy

Anoniem bezoek
U kunt onze website anoniem bezoeken. Uw clickgedrag wordt geregistreerd en kan worden gebruikt voor statische doeleinden, marketingactiviteiten of de inrichting van de websites te optimaliseren. Hiervoor leggen wij geen individuele persoonlijke gegevens vast.

Registratie persoonlijke gegevens
Indien een bezoeker door het invullen van een aanvraag- of contactformulier persoonlijke gegevens verstrekt aan de Geert Groteschool dan zullen deze gegevens opgeslagen worden in de database en als vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Alleen geautoriseerde medewerkers van de Geert Groteschool hebben toegang tot deze vertrouwelijke gegevens en zullen deze gegevens gebruiken voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn. De Geert Groteschool zal persoonlijke gegevens nooit aan derden bekend maken of verkopen, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:

Geert Groteschool
Van Hille Gaerthéstraat 86
8023 CC Zwolle

Wijzigingen

De Geert Groteschool behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en/of het privacy statement.