Tel: 038 453 28 95

Voor- en naschoolse opvang

Prokino Kinderopvang

In de school is ruimte voor voor- en naschoolse opvang, gerealiseerd door Prokino Kinderopvang. Doordat de kinderen tussen de middag op school blijven in verband met het continurooster is de tussenschoolse opvang geregeld. De buitenschoolse opvang (BSO) vindt plaats in het schoolgebouw op maandag-, dinsdag– en donderdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. Op de ochtenden van deze dagen ook van 07.30 tot 08.30 uur. Op vrijdagmiddag is de BSO voor groep 1 t/m 3 vanaf 12.15 en voor groep 4 t/m 8 vanaf 14.30 uur. Ook deze opvang vindt plaats in de school.

Voor vragen over de BSO kun je contact opnemen met Prokino Kinderopvang via telefoonnummer 06-22962977 of via e-mailadres geertgrote@prokino.nl.