Tel: 038 453 28 95

Zorgstructuur

Zorgstructuur

Doel van het onderwijs bij ons is kinderen te begeleiden bij hun totale persoonsvorming. Wij willen hen een geborgen omgeving bieden waarin de voorwaarden aanwezig zijn om zichzelf zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Centraal staat daarbij de vorming van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van elk kind.

Kwaliteiten naar boven halen

Wij streven ernaar dat de leerlingen eigen mogelijkheden leren ontdekken en tegelijkertijd leren gebruik maken van de mogelijkheden die wij als school bieden. Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Wij proberen dit te bereiken door uit te gaan van de individuele mogelijkheden van elk kind en die te stimuleren. Hierbij gaan we er van uit dat iedereen iets te bieden heeft en wij streven er dan ook bewust naar de specifieke kwaliteiten van elk kind naar boven te halen. Kinderen vertonen grote onderlinge verschillen. Hoewel wij klassikaal werken worden allerlei zaken daarom niet meer op hetzelfde moment aan iedereen tegelijk aangeboden.

Kindgericht

Kinderen kunnen op hun eigen lees-, reken-, en taalniveau werken, terwijl tegelijkertijd hun zelfwerkzaamheid geoefend wordt. Kinderen die bij een bepaald leergebied boven of onder het gemiddelde uitkomen, proberen we individueel of in kleine groepjes  te begeleiden. Hiervoor is binnen het weekplan tijd ingeruimd en de taakverdeling van het team . We hopen zoveel mogelijk kinderen binnen onze schoolgemeenschap te houden, zonder ze te hoeven verwijzen naar speciaal onderwijs. Onze benadering is kindgericht. Wij hechten daarbij veel waarde aan een goed overleg met ouders om samen te zoeken naar de juiste richting voor hun kind.